Sociala medier är mångfacetterat!

Att sociala medier är ett ämne som ligger i tiden och engagerar märktes mycket väl på  heldagsworkshopen om sociala medier som genomfördes på Barnens eget bibliotek i stenhamra. Ämnet för dagen handlade om policy och strategier för sociala medier och metoden var open space. Dialogerna i de olika grupperna var livliga och kretsade framför allt kring vad, varför och hur sociala medier kan användas på olika bibliotek. Jag snappade upp många intressanta och tänkvärda reflexioner.

Kristina Alexanderson, som var open spaceledaren på workshopen skriver i sitt blogginlägg  om sina reflexioner Att använda sociala medier väcker mycket spännande frågor

”Frågan som jag ställer mig, är hur påverkar sociala medier bibliotekens kärnverksamhet? Är den densamma i en digital värld som i en analog, eller står biblioteken inför samma frågor som vi i skolan, vilken roll ska de ha?

Jag anser att Alexandersons fundering känns relevant och spännande att fundera kring. Det är ju onekligen så att sociala medier och den digitala världen påverkar och förändrar vårt samhälle på många olika sätt. Den utvecklingen har pågått under en lång tid och är genomgripande för vårt sätt att lära, kommunicera och leva. I dialogerna med varandra under open spacesessionerna så la jag märke till att många tangerar dessa område och det skulle vara intresssant att fördjupa sig ännu mer i detta. Från regionbiblioteket Stockholm fick jag tips på en intressant artikel av Hamrefors om Sociala medier i värdenätverk. Jag har ännu inte hunnit läsa artikeln så noga men ett budskap är att; ”många organisationer har mycket att vinna på att använda sig av sociala medier för att de egna medarbetarna ska få tillgång till kunskaper som behövs för att ligga i framkant i kunskapsutvecklingenSociala medier handlar inte enbart om att marknadsföra, informera och föra dialog med användarna utan kanske framförallt för att samverka, omvärldsbevaka och kunskapsinhämtning.

En annan reflexion som jag bär med mig är hur vi ska få våra kollegor och bibliotek som inte tagit sig an webbens möjligheter att pröva på det. Att få fler att våga kasta sig ut. Orsaker till hinder är ju ett flertal både personliga och professionellt. Ur mitt perspektiv känns det relevant att biblioteken aktivt tar ställning och pö om pö tar sig an sociala medier, ta fram en policy och strategi och avsätter tid och kompetensutveckling för personalen att arbeta med detta. Förebilder del vill säga bibliotek och personal som är igång är viktiga för att få andra att våga, experimentera och ta sin plats på webben.

Jag tror att det är nödvändigt att vi som bibliotek och bibliotekspersonal delar med oss och lär av varandra mycket mer än vad som görs idag. Vi har alla mycket kompetens och erfarenheter att delge varandra. Via sociala medier är det mycket smidigt och effektivt att ”share and learn from each other” Torsdagens unconference var ett tillfälle där vi delade med oss, samverkade och lärde av varandra!

//Cecilia Bengtsson, skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun och medlem i Stockholms läns landstings biblioteksråd som arrangerade detta evengemang.

Tack tillKristina Alexanderson för värdefull input.

Annonser

2 thoughts on “Sociala medier är mångfacetterat!

  1. Ping: Tweets that mention Sociala medier är mångfacetterat! « Sociala medier på biblioteken -- Topsy.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s