Socialt i Botkyrka

Jag ska berätta om arbetet med Botkyrka biblioteks sociala medier och inleder med några torra fakta. Därefter följer diverse tankar och idéer som har dykt upp under arbetets gång. 

Botkyrka bibliotek har tre bloggar, ett facebookkonto och ett twitterkonto. Vi har tidigare funnits på myspace, men lade ned det kontot när tiden kändes mogen. De första bloggarna startade vi hösten 2007. Våra konton på Facebook och Twitter startade vi hösten 2009. I skrivande stund har vi 359 följare på Twitter och 533 fans på Facebook. Utan att ha exakta siffror på det skulle jag nog säga att det är på Twitter vi får mest respons och för dialog med flest personer. 

Vi har en redaktionsgrupp för de sociala medierna, som är gemensam för alla sex biblioteken i Botkyrka. Vi har eftersträvat att det i redaktionen ska finnas minst en representant från varje enhet, för att alla bibliotekens verksamheter ska synas. Redaktionens uppgift är i korthet att tänka strategiskt kring våra sociala medier, lyfta utvecklingsfrågor, se till att riktlinjer (egna och kommunens) följs, ha överblick över våra konton och vid behov kunna representera arbetet med de sociala medierna utåt. Samtidigt uppmuntras alla anställda på biblioteken att använda våra konton. För att öka delaktigheten hos personalen har redaktionen lyft att sociala medier bör vara en stående punkt vid varje apt, samt att det är bra om ämnet tas upp vid rekryteringar. 

Eftersom vi är många som gör inlägg har vi upptäckt vikten av att ha tydliga avsändare, för att rätt person snabbt ska kunna svara på frågor och respons. Det finns med i våra riktlinjer, men är något vi har fått bli ännu tydligare med efterhand. 

I nära anslutning till frågan om tydliga avsändare har även funderingar kring privata facebook- och twitterkonton dykt upp hos oss i personalen. Hur står privata konton i relation till bibliotekets konton? Vill vi att privata tweets ska synas i bibliotekets flöde? Vad är för- och nackdelarna med att signera jobbtweets med privata användarnamn? Jag har personligen hittills haft inställningen (inspirerad av Bibliobuster) att jobbet är en del av mitt liv, men mitt privata liv är inte alls i lika stor utsträckning en del av mitt jobb. Därför kan jag twittra om jobbet från mitt privata konto, men tänker mig för en extra gång eller två innan jag blandar in mitt privata konto i jobbflödet. Det kan hända att jag kommer att ändra mig framöver. Diskussionen har nog bara börjat. 

Vårt arbete med sociala medier präglas av en vilja att prova oss fram. Vi har testat, gjort fel, gjort om, gjort nytt och eventuellt gjort rätt. 

Någonting som vi har märkt allt eftersom är hur uppskattat det är när vi twittrar från bibliotekens olika evenemang. Det blir ett sätt att synliggöra evenemangen och ge dem en extra dimension av interaktivitet och reflektion. Under internationella bokmässan i maj var vi flera personer som twittrade, vilket vi fick mycket och god respons på. Även vid vissa mindre konferenser eller evenemang, som författarbesök och diskussionskvällar, har vi twittrat. Förutom uppmärksamhet från och dialog med ”allmänheten” om vad som har hänt under programkvällarna, har det fungerat som minirapporter för de i personalen som inte har kunnat närvara, om stämningen och om vad som sades. I förlängningen tänker jag att det blir det ett sätt att medvetandegöra personalen om olika delar av verksamheten som vi annars inte har direkt koppling till. Det gör i sin tur att vi blir bättre på att berätta om vår verksamhet för användarna. Twitters möjliggörande av nätverkande både externt och internt tror jag har stor utvecklingspotential. 

Nu bygger vi en ny webb och planerar och funderar över hur de sociala medierna ska komma till sin rätt där. Det blir spännande att se vad vi kommer fram till! 

Johanna Dalmalm @envackerdag

Tumba bibliotek, Botkyrka

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s