Anteckningar från förmiddagens workshop

Här är de olika gruppernas anteckningar från förmiddagens workshop. Alla grupper fick tre stycken frågeställningar att ha som stöd i samtalen. Vissa saker tar flera grupper upp kring varje område men mycket är olika från grupp till grupp.

1. Bibliotekens roll/roller i det digitala samhället. Vilka funktioner fyller biblioteken i det digitala samhället?

 • Vårt grunduppdrag består men tar sig nya uttryck
 • Tillgängliggöra, förmedla och utjämna klyftor
 • Minska teknikrädsla
 • Guidning och undervisning
 • Erbjuda pedagogisk hjälp för att komma vidare
 • Hjälp till självhjälp
 • Vägleda i källkritik och sökfunktionalitet
 • Ge tillgång till de digitala verktygen
 • Personalens kompetensutveckling är centralt för att uppfylla roller och funktioner
 • Visa vägen till digitala resurser och hur man använder dem
 • Skapa community kring institutioner
 • Biblioteken har samma roller som vi alltid haft men i andra former t.ex. kunskapsspridning
 • Inkluderande, medverka till ökad delaktighet
 • Vägledande i de digitala arenorna
 • Biblioteken är experter på SÖK och att som medborgare kunna kritiskt söka, sålla och så vidare är en del av dagens folkbildning
 • Digitalisera material
 • Biblioteken har en viktig roll för ökad digital delaktighet
 • Det digitala samhället är en del av samhället likaså är det för biblioteken

2. Skapa delaktighet och intresse. Hur når vi våra målgrupper i sociala medier. Hur väcker vi deras intresse och skapar delaktighet?

 • Använd rätt tilltal och tonläge
 • Våga testa olika saker
 • Samarbeta med andra intressegrupper
 • Våga testa olika saker
 • Samarbeta med andra intressegrupper
 • Posta på andra håll lokalt/intresseområde och ”så frön” på det sättet
 • Anordna tävlingar
 • Hitta rätt tillfälle att ”fånga” någon som visar intresse
 • Bjud in utomstående att skriva i en blogg
 • Annonsera, sprid flyers om att biblioteket även finns i sociala medier och bygg delaktighet genom personliga möten
 • Ställ frågor och anknyt till såväl omvärld som lokalsamhällen
 • Samarbeta t.ex. om kommunen har en facebooksida
 • Definiera målgrupperna
 • Ta plats
 • Ge snabb respons och feedback på frågor och kommentarer
 • Utnyttja användarnas kompetens som vi saknar
 • Väck nyfikenhet
 • Ha variation
 • Humor
 • Ge inte upp
 • Fråga ”vad vill ni som läser detta ha av oss på biblioteket på facebook” osv.
 • Våga mer
 • Nätverka med andra aktörer på facebook
 • Flödet från twitter och facebook kan även även på webbplatsen
 • Koppla ihop det fysiska med det digitala
 • Mer interaktion och uppföljning

3. Trender och framtidsspaningar. Var tror ni att biblioteken är på väg i sociala medier? Vilka trender ser ni?

 • Nyfikenhet inför förändringar!
 • I framtiden är det inte bara några som arbetar med sociala medier utan en naturlig del för alla medarbetare.
 • Mer relevans
 • Kvalitet framför kvantitet
 • Fler bibliotek använder sig av sociala medier
 • Referensarbetet/disken finns även via smartphone
 • Andelen digitala bibliotek ökar som t.ex. TPB
 • Vi delar med oss och ”härmar” varandra mera
 • Tröskeln är lägre för kontakt både mellan bibliotek, biblioteksmedarbetare och användarna
 • Det blir naturligare med sociala medier på bibliotek
 • Vidareutveckling och kompetensutveckling är centralt
 • Det blir mer målgruppsinriktat
 • Sömlös integration ökar
 • Nya appar och insticksprogram
 • Framtiden handlar mer om hur vi ska använda sociala medier inte OM
 • Webbplatserna blir mer integrerade med sociala medierna
 • Mer interaktion t.ex. bokcirklar online
 • 24/7 bibliotek

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s