Sociala medier i teori och praktik

Här kommer ett blogginlägg med några ihopsamlade tankar och tips på läsning kring sociala medier.

Sociala medier är en del av dagens medie- och kommunikationslandskap. För många bibliotek, myndigheter och verksamheter är sociala medier verktyg för att sprida information, förlänga aktiviteter, bjuda in användarna till interaktion, omvärldsbevakning och mycket mer. En undersökning från SKL visar att nio av tio kommuner och samtliga landsting använder Facebook för kommunikation med medborgarna. SKL har kartlagt kommuner och landstings engagemang i de tre sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram.

Hanna Carlsson, Lunds universitet disputerade i höstas på avhandlingen Den nya stadens bibliotek: Om teknik, förnuft ochkänsla i gestaltningen av kunskaps-och upplevelsestadens folkbibliotek. Hon har i sin avhandling kikat närmare på Malö stadsbibliotek och deras process att i praktiken genomföra strategin The darling library med syftet att skapa en biblioteksverksamhet i tidens anda. Hon ägnade bland annat tid åt att följa avdelningen för digitalt innehåll och dialog (DID). I avhandlingen resonerar hon kring vad det innebär att se användarna som experter och medproducenter, att skapa innehåll i det digitala kanalerna och att öka trafiken till dem och vad det innebär för medarbetarna att använda sociala medier med mera. I Biblioteksbladet nummer 10:2013 på sidan 11-12 finns en artikel om Hanna Carlssons avhandling och det finns onekligen ett flertal saker att reflektera kring vad sociala medier och digitala kanaler innebär för biblioteksverksamheter mellan tradition och förnyelse.  Internet och sociala mediers utvecklas och förändras och möjligheter och utmaningar går hand i hand med varandra. Det blir allt viktigare att reflektera och förhålla sig till juridik, integritet, källkritik, transparens och makt. Jan Nolin skriver i en text om Öppenhet och dess problem följande:

”Öppenhetsrörelserna är sunda demokratiska projekt som genererar en mängd positiva effekter. Trots det ska vi inte blunda för att öppenhet också medför problem. Internetforskaren Jonathan Zittrain har hävdat att öppenhetsprojekt, såsom internet, genomgår ett generativt mönster, en livscykel i fyra stadier. I det första stadiet skapas en revolutionerande plattform. I stadium två drar denna öppenhet till sig en ansenlig mängd anhängare och skapar positiva värden för alla inblandade. I stadium tre utnyttjas öppenheten på ett orättvist sätt av en liten grupp i nätgemenskapen som därmed tillskansar sig makt eller pengar, vilket praktiskt taget leder till att plattformen skadas. I det fjärde stadiet stängs öppenheten ner för att undvika storskalig förvanskning och förstörelse av plattformen.”

Om en månad anordnar Biblioteksrådet återigen en konferens om sociala medier. Dagen blir en blandning mellan föreläsningar och gruppdialoger. Teman för innehållet är juridiska aspekter kring internet, källkritik, transparens, makt och integritet med mera. Konferensen innehåller både teori och praktik och vi hoppas på en dag där samtalen och nätverkandet mellan deltagarna ger fördjupning och breddning åt föreläsningarna. Vi inser också ödmjukt att denna dag endast kommer spegla vissa delar av stora och komplexa frågor. Varmt välkomna ni som anmält er!

2013-09-06 10.09.48//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledre på Regionbibliotek Stockholm

Annonser

2 thoughts on “Sociala medier i teori och praktik

  1. Ping: Sociala medier i teori och praktik | Skolbiblio...

  2. Ping: Sociala medier i teori och praktik | Åsik...

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s