Om bloggen

Arbetsgruppen fortsätter för Biblioteksrådets del arbetet med fokus på sociala medier på bibliotek. På bloggen skriver vi texter utifrån ämnet sociala medier på bibliotek.

Arbetsgruppen består under 2014 och 2015 av

Staffan Rundberg, Handelshögskolans bibliotek

Elin Sundström, Bibliotek Sundbyberg

Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm

Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Bakgrund

Biblioteksrådet i Stockholms län anordnade via Regionbibliotek Stockholm i samverkan med Ekerö kultur & bibliotek en heldagsworkshop om sociala medier i augusti 2010. Syftet var att diskutera strategier och policy för sociala medier på biblioteken.

Under 2011 fortsatte arbetet på bloggen med nya texter om sociala medier på bibliotek. Texterna skrevs av arbetsgruppen samt företrädare för olika bibliotek i Stockholms län.

En ny konferens arrangerades 21 augusti 2012 på Södertörns högskola.

18 mars, 2014 anordnades ytterligare en konferens med inriktning integritet.

Arbetsgruppen bestod under 2013 av                                                                           Niklas Bergmark och Lotta Åberg Brorsson, Riksdagsbiblioteket                     Sofie Nilsson, Blackebergs gymnasium                                                                      Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm                                                      Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Arbetsgruppen bestod under 2012 av:
Linda Spolén, Botkyrkas bibliotek
Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm
Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket
Cattis Hummelstrand, Södertörns Högskolebibliotek
Camilla Alexandersson, Södertörns Högskolebibliotek
Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Arbetsgruppen bestod under hösten 2011 av:
Johanna Dalmalm, Botkyrkas bibliotek
Cecilia Bengtsson, Regionbibliotek Stockholm
Niklas Bergmark, Riksdagsbiblioteket
Cattis Hummelstrand, Södertörns Högskolebibliotek
Anna-Stina Takala, Regionbibliotek Stockholm

Vad är Biblioteksrådet i Stockholms län?
I Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 – 2011 beskrivs beslutet att inrätta ett regionalt biblioteksråd:

För att utveckla en bra samverkan mellan olika bibliotek i länet bör samverkansformerna formaliseras genom inrättandet av ett regionalt biblioteksråd. Biblioteksrådet träffas tre gånger per år med representanter från landstingets kulturförvaltning, folkbibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, specialbibliotek, bibliotek inom Stockholms läns landsting och Regionbibliotek Stockholm. Syftet med rådet är att initiera fortbildning, utvecklingsprojekt, marknadsföringsinsatser och annat som ger samverkansvinster. I rådets arbete bör frågor av nationell, regional och lokal karaktär beaktas.

Annonser