Etikettarkiv: kommunikationsarbete

Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel

Konferensen Makt, sociala medier och kommunikation inleddes med en föreläsning av Maria Kronqvist-Berg, ”Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel”. Maria Kronqvist-Berg doktorerade vid Åbo akademi 2014 med avhandlingen Social media and public libraries.  Maria Kronqvist-Bergs forskningsprojekt inleddes 2008 och handlar om bibliotekens informationsaktiviteter på sociala medier, och speglar skillnader mellan biblioteksanvändares och bibliotekspersonal förväntningar och upplevelser av dessa.

Maria Kronqvist-Bergs presentation tog sin utgångspunkt i begreppet bibliotek 2.0 och de tidiga åren efter de sociala mediernas intåg. Bibliotekspersonalens förväntningar på bibliotekens närvaro i sociala medier var höga. Sociala medier skulle leda till marknadsföring, kommunikation, interaktion och utveckling, skapa intresse och efterfrågan, nya kunder, osv.

Maria menade att diskursen som fördes i medier och bloggar  ställde höga krav även  på biblioteken i och med anpassningen till sociala medier. Bibliotekarie 2.0 skulle vara social kompetent, tekniskt kompetent, kreativ, kommunikativ, vara journalist, osv… En bibliotekarie kan inte ha alla dessa kompetenser utan det handlar om att bygga upp team med kompletterade kunskaper, enligt Maria.

I sin forskning undersökte Maria även kundernas/användarnas förväntningar under samma tidsperiod. De efterfrågade ofta traditionella tjänster, service ansikte mot ansikte, att få information. För användarna var det inte lika viktigt att få bilder på och presentationer av bibliotekarier, vilket kanske går lite tvärtemot vad bibliotekspersonal ofta tror är viktigt.

Maria visade exempel på hur biblioteken försöker skapa interaktion med användarna i sociala medier, genom att ställa frågor, ge information om nya böcker, länka till bra digitala resurser. Bibliotekens informationsaktiviteter på Facebook leder ibland till kommunikation, men ofta är det bibliotekspersonal som syns i kommentarsfältet. Svårigheten att nå ut till nya användare består, en erfarenhet som många bibliotekarier antagligen delar. Maria betonade även att biblioteken är bra på att dela länkar och information, men kanske kan göra ett mer specifikt urval, tipsa om annorlunda källor och vinkla på annat sätt. Användarna hittar till de stora källorna ändå.
Undersökningen visade även att det är rätt sällsynt för kunderna att använda bibliotekets Facebooksida för att få svar på frågor, men biblioteken svarar snabbt när detta sker.

Föreläsningen väckte även frågor kring vad som är bibliotekens uppgift i sociala medier; Att underhålla? Att informera? Att lyfta fram det biblioteken är bra på?  Om bibliotekens främsta uppgift i sociala medier är att informera, finns det många olika sätt att göra detta på. Att samtidigt försöka underhålla är ett sätt som kan funka bra, trodde Maria.

Föreläsningen med Maria Kronqvist-Berg filmades så nu kan du ta del av den här nedan. Fler filmer från konferensen kommer läggas ut här på bloggen framöver, håll utkik.


//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Annonser

Allt handlar om kommunikation!

Camilla Alexandersson, Catarina Hummelstrand, Brit Stakston

Brit Stakstons föreläsning under Sociala medier – Fortsättning följer 21/8 innehöll många tänkvärda resonemang, det har Cecilia bloggat om redan. Men jag fastnade särskilt för en del av det Stakston sade mot slutet. I sin föreläsning tog Brit avstamp i flera av de frågor som deltagarna hade önskat att få diskutera under dagen. Många frågor som skickades in handlade om tilltal och tonlägen i sociala medier. Hur skriver vi i nya medier för att det ska tilltala vår målgrupp på rätt sätt? Kanske är vi många som funderar några varv extra innan vi publicerar inlägg på bibliotekets Facebooksida exempelvis. Eller överhuvudtaget kommunicerar i ett forum som når ut till många samtidigt, i ett jobbrelaterat sammanhang. En av konferensens dialogcaféer under eftermiddagen handlade delvis om detta: ”Personliga – professionella bibliotekarien – Hur är vi personliga och professionella samtidigt på nätet?”.
Stakston förminskade inte våra funderingar angående tilltal på nätet, men gjorde det hela så självklart. Oftast klarar vi av att anpassa vårt tilltal efter den som ringer oss, vi anpassar tilltal efter vem vi pratar med och i vilket sammanhang , om det är vår chef, en kommunpolitiker eller en biblioteksanvändare. Då klarar vi av det även på internet, på Facebook med mera. Vi behöver bara vara oss själva och inte göra det svårare än det är! Men så är hon ju strateg på en kommunikationsbyrå, Brit Stakston.

Kommunikation är lika intressant som det kan vara svårt, och kommer nog vara ett ämne som vi vill fortsätta diskutera inom biblioteken. När vi arrangörer träffades för att prata om konferensens syfte och innehåll, kom vi fram till att mycket i grunden handlar om kommunikation!  Vi vill kunna verka, utvecklas och leda på (nya) digitala arenor. Sociala medier möjliggör kommunikation över nätet, låter oss vara delaktiga samt professionella och personliga samtidigt. En möjlighet eller kanske en utmaning?
/Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Sociala medier – Vad vill du diskutera?

Sommaren är här och konferensen Sociala medier på biblioteken närmar sig med stormsteg! Om det var lite trögt med anmälningarna till en början så har anmälningarna rasslat in under dessa sista veckor. Till vår glädje, förstås. Det är även spännande att se att representanter från många olika bibliotek kommer att närvara, jag tror nästan vi täcker in hela spannet. En bra blandning för en dag som kommer att bygga på inspiration, utbyten och diskussioner.

På anmälningsformuläret har deltagarna fått möjlighet att svara på några frågor om vad de helst vill diskutera och få ut av konferensen. Jag har försökt sammanställa svaren och hitta gemensamma ämnen och diskussionsfrågor. Det blir naturligtvis en högst personlig tolkning, men av de frågor/förslag som kommit in, tycker jag att det är några sammanhängande trådar som urskiljer sig. Om det övergripande temat är Hur kan vi jobba med sociala medier på biblioteken? så vill ni diskutera följande;

  • Kommunikation – Marknadsföring
  • ”Att nå ut” – skapa delaktighet och ”intresse”
  • Arbetsätt – Verksamhet ”hur får vi in arbetet med sociala medier i verksamheten?”
  • Internt engagemang och kommunikation – Skapa samsyn (på arbetsplatsen)
  • Inspiration –”Hur jobbar andra bibliotek?”
  • Utveckla arbetet – Komma vidare…
  • Trender – Framtidsspaningar

Sammanfattningsvis så är det många intressanta förslag som kommit in, som jag hoppas vi lyckas möta och följa upp under konferensen. Ni som anmäld er, ta med er alla givande tankar, idéer, frågor och exempel till Södertörns högskola den 21 augusti! Innan dess önskar vi alla en härlig sommar med många pauser.
Ni hittar programmet här, och inbjudan på Regionbibliotek Stockholms webbsida.
/Hanna, Regionbibliotek Stockholm

Ny konferens om sociala medier på biblioteken

Biblioteksrådets arbetsgrupp sociala medier på biblioteken har träffats under våren för att planera en ny konferens. Vårt första möte i februari befann sig till stor del i idéstadiet – vad är arbetsgruppens* uppdrag och vad vill vi uppnå med en ny konferens? Var befinner sig biblioteken idag och vad kan en konferens om sociala medier  innehålla för att fylla de behov och önskemål som finns?

Fortsättning?

Konferensen Sociala medier på biblioteken 2010 fick mycket bra respons från deltagarna, på bloggen och i andra kanaler.  Hur kan vi utveckla resultatet från första konferensen till ännu något nytt och givande?

Vid tiden för konferensen 2010 befann sig många bibliotek i startgroparna för sin närvaro i sociala medier. Då fanns ett behov av att diskutera strategier och förhållningssätt. Många bibliotek är idag mer etablerade på sociala webben, på Facebook och Twitter. Hur kan vi lyfta det arbete som görs där? Hitta större perspektiv?

Idéer och tankar…

Vi ställde oss inledningsvis flera frågor som;
Vad kan vi lära oss av varandra och av andra brancher? Hur kan vi arbeta för att möta våra användare och skapa delaktighet, vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Hur kan vi sätta det arbete vi gör i ett större sammanhang?
I grunden handlar det om kommunikation. Hur jobbar man med det på andra håll, utanför biblioteksvärlden?

Kundtjänst – Hur kan biblioteken utveckla det i sociala medier? Kommer vi att få ta emot kritik i sociala medier och hur bemöter vi det på bästa sätt? Här kan vi nog hitta en del förebilder utanför biblioteken.
Hur når vi ut till vår målgrupper? Vad kan vi ha för tilltal och innehåll?

Juridisk aspekt – Vilka juridiska frågor kan vi hamna i inom arbetet med sociala medier, i arbetet gentemot användaren? Finns det ett intresse att prata om detta?
Uppdraget och ansvaret ser annorlunda ut för olika bibliotek; folkbibliotek, myndighetsbibliotek, specialbibliotek…

Ideologi och inspiration – Vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Gör vi rätt saker och varför? Det är alltid givande att få prata ideologier bakom sociala medier, kommunikation över nätet och delaktighet.

Vi vill gärna inleda konferensen med en inspirerande föreläsning som tar avstamp i ideologiska aspekter – med fokus på alla fördelar med sociala medier. Vi enas om att en bra talare som skulle kunna sätta agendan för dagen är Brit Stakston – tänk om hon kan tänka sig att delta….

Vad kan vi lära av varann? – Praktiska exempel

Vi bestämmer oss för att försöka lyfta arbetet i sociala medier genom att visa upp några praktiska exempel från bibliotek som berättar om sitt arbete med/i sociala medier. Kort, kärnfullt och direkt från vardagen!

Konferensform

Hur vi kan hitta en konferensform som skapar delaktighet och engagemang? Vi vill hitta en form där deltagarna styr innehållet, och själva kan välja vad de vill prata mer om. Open space, bikupor, gruppdiskussioner, unkonference –  vad passar bäst i sammanhanget? Vi funderar vidare men lutar åt  dialogcaféer…

Konferensen i rullning…!

Ett par möten senare har vi hittat lokal och datum, och konferensens innehåll börjar ta form. Vi får kontakt med Brit Stakston som svarar att hon gärna kommer och talar (Hurra)!
Konferensen riktar sig till alla biblioteksanställda inom Stockholms län. Välkomna till Södertörns högskola den 21 augusti för en dag full av samtal och idéer! Programmet finns på här på bloggen och anmäler dig gör du på Regionbibliotekets webbsida.

Vi hoppas på en givande konferens där ni som deltar vill vara med och forma innehållet. Brit vill få in önskemål från er inför föreläsningen! Passa även på att önska diskussionsfrågor när du anmäler dig. Långt eller kort, all input är bra.
Ni som vill twittrar inför och efter konferensen får gärna använda taggen #smbib. Vi kommer även att fortsätta använda bloggen för sammanfattning och diskussioner efter dagen och hoppas att flera av deltagarna vill bidra med tankar. Vi kommer därför att göra som 2010 och dela ut inloggning öppet på plats!

Välkomna!

* Arbetsgruppen består i år av representanter från Regionbiblioteket, Riksdagsbiblioteket, Tumba bibliotek/Botkyrka och Södertörns högskolas bibliotek. Biblioteksrådets sociala mediegrupp riktar sig främst till bibliotek inom Stockholms län.

/Hanna Johansson, vikarierande utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm

Ett år på Facebook – så har det gått och så har vi jobbat!

Nu har turen kommit till Södertörns högskolebibliotek och vi kommer i tre inlägg berätta om vårt Facebook-arbete det senaste året. Hur vi arbetade med kanalen i början och hur vi gör nu har förändrats en del. Inte så att våra statusrader är helt annorlunda än för ett år sedan. Men tonen har blivit tydligare och vi känner en större säkerhet kring hur vi vill arbeta.

Facebook och webben hänger ihop

Under året som gått har vi arbetat fram en ny webbplats vilket varit ett utmärkt tillfälle att utvärdera och ta ett helhetsgrepp om bibliotekets kommunikationsarbete. En av sakerna vi förstärkt är de ”kommunikativa” delarna. Vi har arbetat mycket med språket och tilltalet i texterna samt startat en blogg. Tack vare att vi blivit säkrare på hur vi vill arbeta med kommunikationen på webben, och hur vi vill framstå där, så har det blivit lättare att hitta fram till hur vi vill vara på Facebook.

På vår Facebook-sida använder vi ett friare språk och är mer personliga och vi söker också aktivt kontakt med studenterna genom att ställa frågor av olika slag. Där är det betydligt enklare att få igång en dialog och få respons. Tröskeln för att skriva en kommentar på Facebook är helt enkelt lägre, vilket gör det möjligt att få igång en dialog med våra användare. Vi har t.ex fått kommentarer på Facebook som rör webbplatsens blogginlägg, vilket hittills varit begränsat i själva bloggen.

Ett annat exempel på hur vårt Facebook-arbete och webben påverkat varandra handlar om metod. När vi arbetade fram den nya webbplatsen var ett av målen att lyfta fram studenternas berättelser om biblioteket och att de själva skulle få formulera sig kring t.ex biblioteket som studieplats och därigenom tipsa varandra. Med Facebook blev det enklare att gå från idé till handling. Facebooks lekfullare karaktär uppmuntrar ju till att testa nytt. Och att gå ut i biblioteket och intervjua och fotografera några studenter och lägga upp på Facebook var lättare än att tänka att vi gjorde ett reportage för webben. Vi la ut intervjuerna på Facebook och i vissa fall blev de så bra så att vi ville ”föreviga” dem och visa upp dem på vår webb, och därigenom göra det möjligt för fler att läsa dem. På Facebook blixtrar innehållet förbi medan det på webbplatsen kan hitta ett sammanhang och finnas kvar länge.

Att ha en kanal där dialog med användarna står i fokus har ju ett stort värde. Men en fråga vi ställde oss i våras var, hur mycket tid ska vi egentligen lägga på Facebook?

Därför blev det viktigt att titta på hur vi organiserade oss. I höstas bildade vi en redaktionsgrupp som ansvarar för bibliotekets externa kommunikation med målet att arbeta strategiskt med både webbplatsen och Facebook. Ansvarsområdet blev större vilket lett till att vi kommunicerar på ett mera sammanhängande sätt idag. Det har också gjort arbetet mera effektivt och tydligt. Syftet med redaktionen handlar framförallt om att skapa en plattform för bibliotekets kommunikationsarbete och att få webben och Facebook att ”gå i takt med varandra” och att hitta en synergieffekt så att kommunikationen i de två kanalerna kan berika varandra. Att vara en mindre redaktion med ett tydligt uppdrag har gjort det lättare att hitta fram till vad som är ”Södertörns högskolebibliotek på Facebook”.

Håll utkik! I nästa blogginlägg kommer Camilla berättar mer om vårt Facebook-arbete och dela med sig av erfarenheter vi gjort under året. Vad hände till exempel när Dalai Lama kom till den genusmedvetna högskolan?

Cattis Hummelstrand, enhetschef Media och webb på Södertörns högskolebibliotek.

http://www.sh.se/biblioteket

http://www.facebook.com/pages/Södertörns-högskolebibliotek/101187633285620