Etikettarkiv: sociala medier

Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel

Konferensen Makt, sociala medier och kommunikation inleddes med en föreläsning av Maria Kronqvist-Berg, ”Förväntningar och verklighet – bibliotek och sociala medier i samspel”. Maria Kronqvist-Berg doktorerade vid Åbo akademi 2014 med avhandlingen Social media and public libraries.  Maria Kronqvist-Bergs forskningsprojekt inleddes 2008 och handlar om bibliotekens informationsaktiviteter på sociala medier, och speglar skillnader mellan biblioteksanvändares och bibliotekspersonal förväntningar och upplevelser av dessa.

Maria Kronqvist-Bergs presentation tog sin utgångspunkt i begreppet bibliotek 2.0 och de tidiga åren efter de sociala mediernas intåg. Bibliotekspersonalens förväntningar på bibliotekens närvaro i sociala medier var höga. Sociala medier skulle leda till marknadsföring, kommunikation, interaktion och utveckling, skapa intresse och efterfrågan, nya kunder, osv.

Maria menade att diskursen som fördes i medier och bloggar  ställde höga krav även  på biblioteken i och med anpassningen till sociala medier. Bibliotekarie 2.0 skulle vara social kompetent, tekniskt kompetent, kreativ, kommunikativ, vara journalist, osv… En bibliotekarie kan inte ha alla dessa kompetenser utan det handlar om att bygga upp team med kompletterade kunskaper, enligt Maria.

I sin forskning undersökte Maria även kundernas/användarnas förväntningar under samma tidsperiod. De efterfrågade ofta traditionella tjänster, service ansikte mot ansikte, att få information. För användarna var det inte lika viktigt att få bilder på och presentationer av bibliotekarier, vilket kanske går lite tvärtemot vad bibliotekspersonal ofta tror är viktigt.

Maria visade exempel på hur biblioteken försöker skapa interaktion med användarna i sociala medier, genom att ställa frågor, ge information om nya böcker, länka till bra digitala resurser. Bibliotekens informationsaktiviteter på Facebook leder ibland till kommunikation, men ofta är det bibliotekspersonal som syns i kommentarsfältet. Svårigheten att nå ut till nya användare består, en erfarenhet som många bibliotekarier antagligen delar. Maria betonade även att biblioteken är bra på att dela länkar och information, men kanske kan göra ett mer specifikt urval, tipsa om annorlunda källor och vinkla på annat sätt. Användarna hittar till de stora källorna ändå.
Undersökningen visade även att det är rätt sällsynt för kunderna att använda bibliotekets Facebooksida för att få svar på frågor, men biblioteken svarar snabbt när detta sker.

Föreläsningen väckte även frågor kring vad som är bibliotekens uppgift i sociala medier; Att underhålla? Att informera? Att lyfta fram det biblioteken är bra på?  Om bibliotekens främsta uppgift i sociala medier är att informera, finns det många olika sätt att göra detta på. Att samtidigt försöka underhålla är ett sätt som kan funka bra, trodde Maria.

Föreläsningen med Maria Kronqvist-Berg filmades så nu kan du ta del av den här nedan. Fler filmer från konferensen kommer läggas ut här på bloggen framöver, håll utkik.


//Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Annonser

Konferens 18 mars om sociala medier

socmedBild

Välkomna på konferens den 18 mars, 2014.
Temat denna gång är sociala medier och integritet, juridik, källkritik, transparens och yttrandefrihet. Konferensen arrangeras av oss, Arbetsgruppen för sociala medier inom Biblioteksrådet i Stockholms län.

Program för dagen

9-9.30 Kaffe och registrering

9.30-9.45 Marie Källberg, chef på Biblioteket, Karolinska universitetssjukhuset
och medlem i Biblioteksrådet hälsar välkommen

9.45-11 Internet och sociala medier – rättigheter, skyldigheter och möjligheter, Filippa Sjöden, projektledare på juridikinstitutet

11-12.15 
Gruppdialoger och bensträckare

12.15-13.30 Lunch och möjlighet att titta på Karolinska universitetssjukhusets bibliotek

13.30-14.15 Radikal transparens: en diskussion om kontrollmekanismer och facebook, Nasrine Olson, universitetslektor, vid Högskolan i Borås

14.15-15 Gruppdialoger inklusive fruktstund

15-15.45 Att arbeta med sociala medier på TioTretton – interaktion, integritet och inspiration, Amanda Stenberg, bibliotekspedagog  på Kulturhusets TioTretton

15.45-16 Summering och avslut

______________________________________________

Datum: 18 mars, 2014

Plats: Karolinska universitetssjukhuset, våning 4 intill biblioteket, kl. 9-16

För vem? I första hand vänder vi oss till biblioteksmedarbetare i Stockholms län. Om det blir platser över är övriga intresserade välkomna. KONFERENSEN ÄR FULLTECKNAD

Kostnad: 600 kronor

För mer information kontakta utvecklingsledarna på Regionbibliotek Stockholm:
Cecilia Bengtsson,  cecilia.m.bengtsson@stockholm.se  tel: 076-1231280 eller
Hanna Johansson,  hanna.k.johansson@stockholm.se  tel. 076-1231085

Varmt välkomna!

Brit Stakstons presentation på konferensen 21/8


Sociala medier på biblioteken _ BritStakstonPP_20120821

Här kommer Brit Stakstons presentation från konferensen på Södertörns högskola 21 augusti. Den version vi har går inte att bädda in, så ni får ladda ner den genom att klicka på länken nedanför bilden. Hoppas att det funkar.

Stakston tog sin utgångspunkt i bibliotekens verksamhet i sin föreläsning om sociala medier, en traditionsbunden men nyfiken yrkesvärld. Hon betonade att ett framgångsrikt arbete med sociala medier på en organisation kräver ett ledarskap som visar vägen och ger möjligheterna. Samtidigt behöver vi bli bättre på att dela med oss av kunskap och lära oss av varandra. Brit pratade om att hitta strategier och rutiner för arbetet. Om att skapa engagemang i sociala medier och vikten av att synas i flödet för att nå ut till sina användare. Mot slutet av föreläsningen delade Stakston även med sig av mer praktiska tips på sociala webbtjänster att använda, samt några framtidsspaningar.
Läs mer om våra reflektioner kring Brit Stakstons föreläsning längre ner i bloggen.

Allt handlar om kommunikation!

Camilla Alexandersson, Catarina Hummelstrand, Brit Stakston

Brit Stakstons föreläsning under Sociala medier – Fortsättning följer 21/8 innehöll många tänkvärda resonemang, det har Cecilia bloggat om redan. Men jag fastnade särskilt för en del av det Stakston sade mot slutet. I sin föreläsning tog Brit avstamp i flera av de frågor som deltagarna hade önskat att få diskutera under dagen. Många frågor som skickades in handlade om tilltal och tonlägen i sociala medier. Hur skriver vi i nya medier för att det ska tilltala vår målgrupp på rätt sätt? Kanske är vi många som funderar några varv extra innan vi publicerar inlägg på bibliotekets Facebooksida exempelvis. Eller överhuvudtaget kommunicerar i ett forum som når ut till många samtidigt, i ett jobbrelaterat sammanhang. En av konferensens dialogcaféer under eftermiddagen handlade delvis om detta: ”Personliga – professionella bibliotekarien – Hur är vi personliga och professionella samtidigt på nätet?”.
Stakston förminskade inte våra funderingar angående tilltal på nätet, men gjorde det hela så självklart. Oftast klarar vi av att anpassa vårt tilltal efter den som ringer oss, vi anpassar tilltal efter vem vi pratar med och i vilket sammanhang , om det är vår chef, en kommunpolitiker eller en biblioteksanvändare. Då klarar vi av det även på internet, på Facebook med mera. Vi behöver bara vara oss själva och inte göra det svårare än det är! Men så är hon ju strateg på en kommunikationsbyrå, Brit Stakston.

Kommunikation är lika intressant som det kan vara svårt, och kommer nog vara ett ämne som vi vill fortsätta diskutera inom biblioteken. När vi arrangörer träffades för att prata om konferensens syfte och innehåll, kom vi fram till att mycket i grunden handlar om kommunikation!  Vi vill kunna verka, utvecklas och leda på (nya) digitala arenor. Sociala medier möjliggör kommunikation över nätet, låter oss vara delaktiga samt professionella och personliga samtidigt. En möjlighet eller kanske en utmaning?
/Hanna Johansson, Regionbibliotek Stockholm

Bloggen är diamanten bland sociala medier

Brit Stakston, mediestrateg på JMW var vår huvdföreläsare på konferensen om Sociala medier på biblioteken – fortsättning följer. Hon hade bett om att få in tankar och frågor som var relevanta för deltagarna att diskutera på konferensen och utifrån de som inkommit höll Brit en föreläsning som spände från varför bibliotek ska vara aktiva i sociala medier och en del i det digitala samhället till mer praktiska och konkreta exempel på hur man kan använda och utnyttja sociala medier.

På frågan om varför bibliotek ska vara aktiva i sociala medier säger Brit att det handlar om att som bibliotek ha extern relevans i vårt digitala kunskapssamhälle. Biblioteken har en viktig roll att fylla och vi har guldlägen på flera sätt t.ex. att vi redan är en mötesplats. Andra skäl till att använda sociala medier är att finnas på fler arenor, öka servicegraden och använda sig av alla möjligheter med de olika kommunikationskanaler som finns. För biblioteksmedarbetare gäller det att ta sig an de digitala arenorna. Stakston gör några reflexioner kring varför bibliotek ibland är svaga på att ta sig an möjligheterna och pekar på att vi arbetar i en traditionstyngd verksamhet. Ibland gör vi det också krångligare än vad det egentligen behöver vara. Det handlar naturligtvis om ledarskap också, läs Stakstons inlägg om betydelsen av ledarskap. Brits råd är att våga prova, det är ända sättet att lära sig. Att tillämpa inflight corrections, dvs att korrigera och lära under resans gång är ett annat råd från henne.

Att ha en strategi att luta sig emot i arbetet är bra och kan vara något som växer fram efterhand. Den ska innehålla tankar kring mål, målgrupper, kanalval, planering, innehållstrategier, svarshantering, mätningar såsom fans, followers, delningar, kommentarer och så vidare. Det finns undersökningar som visar att det är endast en liten del som är aktiva och bidrar i sociala medier, det flesta lyssnar men det är värt mycket i sig. Att skapa engagemang är dock ett ledord för att bli framgångsrik. Med hjälp av sociala medier kan man skapa ett större engagemang för bibliotek och våra verksamheter. Brit presenterade en s k engagemangstrappa som handlar om att vi kan klättra i engagemang från 1 och uppåt.

6. LEDER

5. KOMPETENS

4. BIDRAR

3. GILLAR

2. FÖLJER

1. OBSERVERAR

Utnyttja också möjligheterna att skapa förväntningar och förlänga t.ex. ett författarbesök genom att blogga, twittra, lägga upp bilder på instagram, länka till information om författaren och så vidare. Brit gav även många konkreta förslag och tankar kring hur man kan jobba med olika sociala medier och utveckla sin närvaro i dem. I facebook finns t.ex. funktionerna sticky post och storytelling. Att kuratera flöden t.ex. twittertweets från biblioteket t.ex. genom paper.li var ett annat förslag från Brit. Linkedin och slideshare är andra kanaler som bibliotek bör finnas på. Utnyttja det som redan finns säger Brit och utveckla arbetet därifrån.

Rubriken är Brits egna ord om  bloggens betydelse. Hör henne tala om detta i youtubeklippet från föreläsningen.

//Cecilia Bengtsson, utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm

Sociala medier – Vad vill du diskutera?

Sommaren är här och konferensen Sociala medier på biblioteken närmar sig med stormsteg! Om det var lite trögt med anmälningarna till en början så har anmälningarna rasslat in under dessa sista veckor. Till vår glädje, förstås. Det är även spännande att se att representanter från många olika bibliotek kommer att närvara, jag tror nästan vi täcker in hela spannet. En bra blandning för en dag som kommer att bygga på inspiration, utbyten och diskussioner.

På anmälningsformuläret har deltagarna fått möjlighet att svara på några frågor om vad de helst vill diskutera och få ut av konferensen. Jag har försökt sammanställa svaren och hitta gemensamma ämnen och diskussionsfrågor. Det blir naturligtvis en högst personlig tolkning, men av de frågor/förslag som kommit in, tycker jag att det är några sammanhängande trådar som urskiljer sig. Om det övergripande temat är Hur kan vi jobba med sociala medier på biblioteken? så vill ni diskutera följande;

  • Kommunikation – Marknadsföring
  • ”Att nå ut” – skapa delaktighet och ”intresse”
  • Arbetsätt – Verksamhet ”hur får vi in arbetet med sociala medier i verksamheten?”
  • Internt engagemang och kommunikation – Skapa samsyn (på arbetsplatsen)
  • Inspiration –”Hur jobbar andra bibliotek?”
  • Utveckla arbetet – Komma vidare…
  • Trender – Framtidsspaningar

Sammanfattningsvis så är det många intressanta förslag som kommit in, som jag hoppas vi lyckas möta och följa upp under konferensen. Ni som anmäld er, ta med er alla givande tankar, idéer, frågor och exempel till Södertörns högskola den 21 augusti! Innan dess önskar vi alla en härlig sommar med många pauser.
Ni hittar programmet här, och inbjudan på Regionbibliotek Stockholms webbsida.
/Hanna, Regionbibliotek Stockholm

Ny konferens om sociala medier på biblioteken

Biblioteksrådets arbetsgrupp sociala medier på biblioteken har träffats under våren för att planera en ny konferens. Vårt första möte i februari befann sig till stor del i idéstadiet – vad är arbetsgruppens* uppdrag och vad vill vi uppnå med en ny konferens? Var befinner sig biblioteken idag och vad kan en konferens om sociala medier  innehålla för att fylla de behov och önskemål som finns?

Fortsättning?

Konferensen Sociala medier på biblioteken 2010 fick mycket bra respons från deltagarna, på bloggen och i andra kanaler.  Hur kan vi utveckla resultatet från första konferensen till ännu något nytt och givande?

Vid tiden för konferensen 2010 befann sig många bibliotek i startgroparna för sin närvaro i sociala medier. Då fanns ett behov av att diskutera strategier och förhållningssätt. Många bibliotek är idag mer etablerade på sociala webben, på Facebook och Twitter. Hur kan vi lyfta det arbete som görs där? Hitta större perspektiv?

Idéer och tankar…

Vi ställde oss inledningsvis flera frågor som;
Vad kan vi lära oss av varandra och av andra brancher? Hur kan vi arbeta för att möta våra användare och skapa delaktighet, vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Hur kan vi sätta det arbete vi gör i ett större sammanhang?
I grunden handlar det om kommunikation. Hur jobbar man med det på andra håll, utanför biblioteksvärlden?

Kundtjänst – Hur kan biblioteken utveckla det i sociala medier? Kommer vi att få ta emot kritik i sociala medier och hur bemöter vi det på bästa sätt? Här kan vi nog hitta en del förebilder utanför biblioteken.
Hur når vi ut till vår målgrupper? Vad kan vi ha för tilltal och innehåll?

Juridisk aspekt – Vilka juridiska frågor kan vi hamna i inom arbetet med sociala medier, i arbetet gentemot användaren? Finns det ett intresse att prata om detta?
Uppdraget och ansvaret ser annorlunda ut för olika bibliotek; folkbibliotek, myndighetsbibliotek, specialbibliotek…

Ideologi och inspiration – Vad driver oss i vårt arbete i sociala medier? Gör vi rätt saker och varför? Det är alltid givande att få prata ideologier bakom sociala medier, kommunikation över nätet och delaktighet.

Vi vill gärna inleda konferensen med en inspirerande föreläsning som tar avstamp i ideologiska aspekter – med fokus på alla fördelar med sociala medier. Vi enas om att en bra talare som skulle kunna sätta agendan för dagen är Brit Stakston – tänk om hon kan tänka sig att delta….

Vad kan vi lära av varann? – Praktiska exempel

Vi bestämmer oss för att försöka lyfta arbetet i sociala medier genom att visa upp några praktiska exempel från bibliotek som berättar om sitt arbete med/i sociala medier. Kort, kärnfullt och direkt från vardagen!

Konferensform

Hur vi kan hitta en konferensform som skapar delaktighet och engagemang? Vi vill hitta en form där deltagarna styr innehållet, och själva kan välja vad de vill prata mer om. Open space, bikupor, gruppdiskussioner, unkonference –  vad passar bäst i sammanhanget? Vi funderar vidare men lutar åt  dialogcaféer…

Konferensen i rullning…!

Ett par möten senare har vi hittat lokal och datum, och konferensens innehåll börjar ta form. Vi får kontakt med Brit Stakston som svarar att hon gärna kommer och talar (Hurra)!
Konferensen riktar sig till alla biblioteksanställda inom Stockholms län. Välkomna till Södertörns högskola den 21 augusti för en dag full av samtal och idéer! Programmet finns på här på bloggen och anmäler dig gör du på Regionbibliotekets webbsida.

Vi hoppas på en givande konferens där ni som deltar vill vara med och forma innehållet. Brit vill få in önskemål från er inför föreläsningen! Passa även på att önska diskussionsfrågor när du anmäler dig. Långt eller kort, all input är bra.
Ni som vill twittrar inför och efter konferensen får gärna använda taggen #smbib. Vi kommer även att fortsätta använda bloggen för sammanfattning och diskussioner efter dagen och hoppas att flera av deltagarna vill bidra med tankar. Vi kommer därför att göra som 2010 och dela ut inloggning öppet på plats!

Välkomna!

* Arbetsgruppen består i år av representanter från Regionbiblioteket, Riksdagsbiblioteket, Tumba bibliotek/Botkyrka och Södertörns högskolas bibliotek. Biblioteksrådets sociala mediegrupp riktar sig främst till bibliotek inom Stockholms län.

/Hanna Johansson, vikarierande utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm